X
تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

نمرات

نمرات نهایی تمام دروس در سایت دانشگاه ثبت شده است. در صورت اعتراض به نمره خود (حتما از اینکه اشتباهی رخ داده است ابتدا اطمینان حاصل کنید) تا اخر روز جمعه فرصت دارید که توسط ایمیل اینجانب را مطلع سازید. پس از این روز نمرات غیر قابل تغییر می باشند. زیرا نمرات به اموزش ارسال خواهند شد.

+ نوشته شده در  ساعت 19:52  توسط   | 

پروژه

دانشجویانی که پروژه تحویل داده اند لازم است که با فرستادن ایمیلی با محتوای عنوان پروژه: درس: نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی:  فرمت پروژه: سی دی یا به صورت پرینت شده، اینجانب را مطلع سازند.

در غیر این صورت پروژه آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

islamicazad.neyriz@gmail.com

+ نوشته شده در  ساعت 15:51  توسط   | 

قابل توجه دانشجویان درس توربوماشین

توجه داشته باشید در امتحان پایان ترم جهت جبران میان ترم یک سوال از قسمت میان ترم داده شده است. در صورتی که به این سوال پاسخ دهید برگه میان ترم شما تصحیح نخواهد شد. موفق باشید.

+ نوشته شده در  ساعت 23:46  توسط   | 

قابل توجه دانشجویان

+ نوشته شده در  ساعت 23:29  توسط   | 

پاسخ سوال توربین گاز و موتور جت

+ نوشته شده در  ساعت 23:25  توسط   | 

توربوماشین

 

نمودار h-s برای کمپرسورهای محوری

+ نوشته شده در  ساعت 15:59  توسط   |